Welkom bij Trinitas.

                                

 

De Rooms Katholieke parochie Onze Lieve Vrouw Praesentatie te Anna Paulowna, de parochie Sint Jan de Evangelist te Breezand en de parochie Onze Lieve Vrouw Visitatie te 't Zand zijn per 1 januari 2015 samen gegaan door de vorming van een Personele Unie voor onbepaalde tijd.

In veel bisdommen worden parochies samengevoegd. Ook in het Bisdom Haarlem-Amsterdam, waarvan bovengenoemde parochies een onderdeel zijn, was het wenselijk om parochies samen te voegen. Na lang en veel overleg is er besoten om een Personele Unie voor onbepaalde tijd te stichten. In deze Personele Unie behouden alle 3 parochies hun eigen identiteit. Bovendien blijven de 3 parochies ook financiëel onafhankelijk van elkaar.
 

De naam Trinitas komt uit het Latijn en het betekent Drie-eenheid of Drievuldigheid. Het is een passende naam voor onze 3 parochies. We streven er naar om gezamenlijk een eenheid te vormen. Binnen de Personele Unie zullen we zoveel mogelijk proberen samen te werken.

 

Bestuurlijk is er door deze vorm van samengaan wel het een en ander veranderd. De PU Trinitas heeft een overkoepelend bestuur voor alle 3 parochies. Dit bestuur wordt gevormd door de pastoor, Ivan Garcia Ferman, als voorzitter. Verder bestaat het bestuur uit 6 bestuursleden met van elke parochie 2 afgevaardigden. Het Trinitas bestuur komt minimaal 6x per jaar bij elkaar. Verder is er een rooster van aftreden van de zittende bestuursleden. Er is een huishoudelijk reglement, maar dit reglement zal in de komende tijd aangepast worden.

 

Door de vorming van de Personele Unie zijn de voormalige parochiebesturen ontslagen door het Bisdom. De meeste oud-bestuursleden zullen weer een functie krijgen in de nieuw te vormen parochieraden. Hierdoor verandert er voor de buitenwereld niet veel. In de meeste gevallen zullen oud-bestuursleden dezelfde functie krijgen in de parochieraad.