Bestuur

 

Het bestuur van Trinitas bestaat uit de volgende bestuursleden:

Ivan Garcia Ferman                             Voorzitter

Hans van Tongerlo                              Vicevoorzitter        Anna Paulowna

Gerard Schouten                                 Secretaris             't Zand

Doke Rooijakkers-van der Meer             Penningmeester    Breezand

Hans Pater                                          Bestuurslid            Anna Paulowna

Frank van Lierop                                  Bestuurslid            Breezand

Alie Tol                                                Bestuurslid            't Zand


Volgens het huishoudelijk reglement komt het bestuur minimaal 6x per jaar bij elkaar.
De vergadercyclus zal echter 1x per 6 weken zijn.